Teenus

Pakume raamatupidamisteenust ainult korteriühistutele. Keskendudes korteriühistute vajadustele saame pakkuda kõrget kvaliteeti ja valdkonna spetsiifika paremat tundmist

Raamatupidamisteenus sisaldab:
 • algdokumentide kontroll, majandustehingute kajastamine algdokumentide alusel;
 • dokumentide süstematiseerimine, säilitamine;
 • arvete koostamine korteriomanikele;
 • arvete kohaletoimetamine;
 • finantsaruannete koostamine kuu lõikes;
 • korteriühistu arvete tasumine ;
 • palgaarvestus;
 • suhtlemine  riiklike  ametitega (haigekassa, statistikaamet,  äriregister);
 • vee, gaasi ja elektri tarbimise aruandluse koostamine;
 • kuluarvestuse korraldamine;
 • pea- ja päevaraamatu pidamine;
 • võlglaste aruande koostamine ning kontroll;
 • üüriarvete saatmine e-mailile;
 • e-arvete edastamine panka;
 • majandusaasta aruande koostamine ja äriregistrile esitamine.
Lisateenusena pakume dokumentide ettevalmistamist kohtusse pöördumiseks.